RUS EST

Seinakatlad

Seinale kinnitatavad küttekatlad on uue põlvkonna aparaadid, mille valmistamisel on rakendatud uuenduslikke ideid, nad on orienteeritud inimestele, kes lähtuvad kokkuhoiust iga ostu puhul. See on tegelikult ideaalne lahendus kõigile, kes tahavad vahetada oma gaasipõletit aparaadi vastu, mis mitte ainult ei anna kuuma vett, vaid tagab ka autonoomse individuaalse küttevõimaluse sõltumata maja kommunaalteenustest. Need seadmed on ka suurepäraseks lahenduseks kütte ja soojaveevarustuse probleemile aedlinna eramutes. Seinale kinnitatavad küttekatlad on väga kompaktsed, neid saab paigaldada niðði, koridori, kööki jne. Kinnituspind on vaid 0,5 ruutmeetri ringis ja seda on võimalik leida isegi seal, kus ruumi on päris vähe.

Kondensaatkatlad
Kondensaatseadmete funktsioneerimine
.
Kui kasutatakse tavalisi soojendiseadmeid, siis saab soojendatav vesi soojuse soojusvahetuse teel põlemissaadustelt, mis jahtuvad teatud temperatuurini (näiteks kuni 120°C). Niiviisi kasutatav soojus on "ilmne soojus". Kuid põlemissaadused sisaldavad ka nn "varjatud soojust". See energia, mida nimetatakse kondensatsiooni­soojuseks, sisaldub loodusliku gaasi põlemisel tekkivas veeaurus. Kui harilike katelde puhul jääb see energia kasutamata, läheb koos põlemissaadustega suitsukorstnasse ja läheb täielikult kaotsi, siis kondensatsiooniseadmed kasutavad kondensatsioonisoojust väga suure küttepinnaga spetsiaalse soojusvaheti abil. Kui põlemisjääkidelt on võetud ära "ilmne soojus", toimub nende edasine jahtumine. Nii jahtuvad suitsugaasid alla kondensatsioonitemperatuuri. Kui see juhtub, läheb veeaur üle vedelasse olekusse ja seejuures vabanev kondensatsioonisoojus antakse üle soojendatavale veele. Kui kasutatakse kondensatsiooniseadmeid, siis lisaks kondensatsioonienergia kasutamisele  antakse ka "ilmne soojus" üle soojendatavale veele palju efektiivsemalt.

Kuidas saavutatakse üle 100%-line kasutegur

Orgaaniliste kütuste korral tuleb eristada ülemist ja alumist kütteväärtust. Ülemine kütteväärtus võrdub alumine kütteväärtus pluss kondensatsioonisoojus. Alumine kütteväärtus sõltub vaid "ilmsest soojusest". Selle alusel määrataksegi kasutegur. Kuna esinevad kaod tingituna eralduvate põlemissaaduste kõrgest temperatuurist, soojus­kiirgusest ja teistest teguritest, siis ei anta kogu soojust soojendatavale veele. Seetõttu jääb traditsiooniliste katelde kasutegur alla 100%. Selleks et võrrelda omavahel kondensatsioonikatlaid ja konvektsioonikatlaid, arvutatakse kasutegur ühesuguse metoodika järgi, s.t. alumise kütteväärtuse järgi. Selle tulemusel saadakse, et kondensatsioonikatel kasutab ära kogu alumise kütteväärtuse (100%) ja kondensatsiooni soojuse (veel 8%). Tegelikult on kondensatsioonikatla kasutegur alla 100%, kuid kuna kogu maailmas arvutatakse kasutegurit siiani veel alumise kütteväärtuse järgi, siis traditsiooniliste ja kondensatsioonikatelde õigeks võrdlemiseks loetakse viimaste kasuteguriks 108%.